Průběh aukce

• První nutnou podmínkou je registrace na webu sportovniaukce.cz. Vytvoření profilu na této stránce je zdarma a zabere jen pár okamžiků.

• Ke každému předmětu lze postupně přihazovat vaši zvolenou částku, nejméně o 50 Kč více než aktuální nejvyšší nabídka, nejvíce pak o 500 Kč, není-li v okně s příhozem uvedeno jinak. Počet příhozů od jednoho uživatele není omezen. Ukončení dražby všech dresů je plánováno na 30. května 2022 ve 20:00. Předměty, na které nebylo během posledních pěti minut přihozeno, v aukci končí a získávají nového majitele, který nabídl nejvyšší částku. V 19:55 tedy začíná u každého předmětu běžet pětiminutová ochranná lhůta. Pokud bude během této doby na konkrétní předmět přihozeno, začíná pětiminutová lhůta u tohoto konkrétního předmětu běžet znovu, v opačném případě se majitelem předmětu stává ten, kdo naposledy přihodil před uplynutím této lhůty.

• Vítězi aukce jednotlivého předmětu budou po jejím skončení prostřednictvím emailu zaslány kontaktní údaje pro zaplacení vydražené sumy, po potvrzení došlé platby bude suvenýr doručen na adresu uvedenou při registraci. Druhou variantou pak bude osobní odběr, k němuž budou bližší informace zveřejněny v průběhu srpna.

• Cena poštovného je 169 Kč, vydražené předměty lze rozesílat pouze na území České republiky. Pravost dresu bude doložena přiloženým certifikátem. Platba v hotovosti na místě ani dobírkou není možná. Veškeré platby je nutné uhradit předem na účet, a to i v případě následného osobního odběru.

• Bližší informace a kompletní pravidla aukce získáte na webu sportovniaukce.cz, nebo na info@sportovniaukce.cz.