Držitelé průkazu ZTP využívající invalidní vozík mohou během sezóny 2018/2019 navštěvovat utkání HC Olomouc na volný lístek. Účast na zápase je ovšem nutné nahlásit nejdříve 24 hodin před startem utkání na e-mail akreditace@hc-olomouc.cz, a to ve formátu jméno + příjmení včetně doprovodu. Maximální kapacita na jednom zápase je šest držitelů průkazu ZTP a jejich doprovod (jako doprovod je vždy počítán jeden člověk).

Volné vstupenky budou připraveny k vyzvednutí u PRESS vchodu (nalevo od vrátnice), kde je nutné nahlásit jméno žadatele i jméno doprovodu a předložit k ověření průkaz totožnosti. Vstupovat lze i nadále přes PRESS vchod.

Níže je pak znázorněno umístění plochy pro návštěvníky s průkazem ZTP/ZTP-P a jejich doprovod.