Jedinečnou příležitost vyzkoušet své znalosti z historie olomouckého hokeje, ale i celé extraligy, budete mít až do ledna díky dlouhodobé soutěži v bulletinu. V následujících devíti číslech Kohoutí trefy naleznete vždy po jedné otázce z dávné i nedávné historie. Kdo všechny otázky správně zodpoví a zúčastní se slosování soutěžních lístků, má šanci vyhrát dárkovou tašku plnou zajímavých hokejových cen!

Průběh a pravidla soutěže

Soutěž začíná 11. listopadu 2016 (domácí utkání proti HC Škoda Plzeň) a končí 3. ledna 2017 (domácí zápas proti Pirátům Chomutov). Do 22. ledna 2017 pak bude probíhat odevzdávání soutěžních lístků.

Soutěž probíhá skrze bulletin Kohoutí trefa. Ten můžete zakoupit před každým utkáním za 10 Kč buď u kamelotek, anebo na pokladnách zimního stadionu. Soutěžní otázky se objeví v celkem devíti po sobě následujících bulletinech.

V pátečním čísle krom první otázky naleznete i soutěžní lístek (vizte níže). Na soutěžním lístku se nachází tabulka se speciálním logem k osmdesáti letům extraligy. A právě tuto tabulku máte za úkol vyplnit svými správnými odpověďmi!

Je to jednoduché: U každé otázky budete mít na výběr ze dvou odpovědí, označených písmeny A a B. V rohu stránky pod otázkou naleznete dva ústřižky, jeden s písmenem A a druhý s písmenem B. Pokud si myslíte, že správná odpověď je A, daný ústřižek vystřihnete a nalepíte na příslušné políčko v tabulce. To samé učiníte, pokud si myslíte, že je správně B. Kam do tabulky ústřižek nalepit, poznáte jednoduše podle loga extraligy – z ústřižků musíte logo postupně poskládat. Anebo zkrátka postupujte z levého horního rohu po řádcích doprava.

Slosování soutěžních lístků

Na soutěžním lístku naleznete krom tabulky na ústřižky také kolonku na jméno a e-mail. Obě kolonky musí být vyplněny správnými údaji (celé jméno a e-mail, který opravdu používáte), jinak lístek nebude uznán za platný. Na slosovatelném lístku tedy musí být vaše jméno, e-mail a také všechny ústřižky s vaší správnou odpovědí nalepené na správném místě. Upozorňujeme, že každý fanoušek může odevzdat jen jeden soutěžní lístek.

Vyplněné soutěžní lístky odevzdávejte od 3. do 22. ledna 2017 včetně. Schránka bude umístěna u redakce webových stránek (nad tribunou B) vždy během zápasů A-týmu. Fanoušci z řad ZTP, anebo ti, kterým dělají schody na zimním stadionu problémy, mohou své soutěžní lístky odevzdávat během utkání „áčka“ jedné z klubových fotografek, které se pohybují u mantinelu. Pokud se na zimní stadion nedostanete během těchto utkání, můžete svůj lístek odevzdat i během utkání mládeže – schránka však touto dobou bude přímo v redakci, neváhejte proto zaťukat. V době, kdy se na zimním stadionu nebude konat soutěžní utkání A-týmu nebo mládeže, nebude schránka přístupná.

Ze správně vyplněných a odevzdaných soutěžních lístků poté hráči A-týmu vylosují tři šťastné výherce, které následně budeme kontaktovat na jimi vyplněný e-mail. Pro připomenutí, čeká na vás dárková taška plná hokejových věcí.

Shrnutí

Soutěž začíná 11. listopadu 2016 a končí 3. ledna 2017. Soutěžní lístky můžete odevzdávat až do 23. ledna během utkání A-týmu nebo mládeže. Schránku na soutěžní lístky naleznete u redakce klubového webu (nad tribunou B).
U každé otázky bude na výběr ze dvou odpovědí, A nebo B. Ústřižek s příslušným písmenem, označujícím podle vás správnou odpověď, vystřihnete a nalepíte do tabulky na soutěžním lístku. Vaše ústřižky musí ve finále poskládat logo k osmdesátinám extraligy.
Po skončení všech devíti kol vyplníte na soutěžním lístku své jméno a e-mail a lístek odevzdáte do schránky pro to určené v daném termínu.
Pokud některé ze soutěžních čísel bulletinu prošvihnete anebo ztratíte, můžete si jej koupit v redakci klubového webu.


Pro ilustraci, takto by vypadal vyplněný soutěžní lístek, pokud by si fanynka myslela, že jsou všechny správné odpovědi pod písmenem A: