Zástupci olomouckého hokejového klubu společně darují krev pravidelně již několik sezón. Stejně tak se ke stejné činnosti snaží motivovat i fanoušky. Z tohoto důvodu klub ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc a dalšími partnery již v loňském roce připravil projekt Kápni božskou červenou, jehož snahou je přivést nové dárce krve, a ty stávající s HC Olomouc propojit. Je totiž zjevné, že mezi darujícími je nemalé množství hokejových nadšenců.

„V minulé sezoně se do kampaně Kápni božskou červenou zapojilo velké množství našich fanoušků, a to jak pravidelných dárců, tak i prvodárců. Jsme proto rádi, že v tomto projektu můžeme dále pokračovat a doufáme, že k dárcovství krve tímto přivedeme další zájemce," říká marketingový manažer Simon Vejtasa.

⇒ Marketingový manažer klubu Simon Vejtasa

„Krev se nedá uměle vyrobit, krev se musí darovat. Jeden běžný odběr trvá kolem 6 minut. Z něj se pak vyrobí červené krvinky, plazma a krevní destičky. Tím můžete pomoct až třem těžce nemocným pacientům ve Fakultní nemocnici Olomouc,“ dodává primářka Transfuzního oddělení Dana Galuzsková.

Co je kampaň Kápni božskou červenou?

Jedná se o dobročinný projekt ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc. Kohouti chodí společně darovat krevní složky již několik sezón. V loňském roce se k nim navíc mohli připojit také fanoušci. Neváhejte proto darovat i letos!

Jaké budu mít klubové výhody?

Ti, kteří se do projektu zapojili v uplynulé sezóně, mohou nyní své jméno vidět na speciální třetí sadě dresů. V aktuálním ročníku budeme každý měsíc soutěžit o zajímavé ceny, mezi nimiž jsou například vstupenky na extraligová utkání nebo dárky od partnerů klubu.

Co dělat, pokud chci darovat krev?

Darovat krev může každá zdravá osoba od 18 do 65 let. Prvodárci si musí k odběru přinést průkaz totožnosti a průkazku zdravotní pojišťovny. Pravidelní dárci se pak musí registrovat na odběr v evidenci dárců krve transfuzního oddělení na tel. 800 888 529, 588 442 236 nebo 588 442 272 a nesmí zapomenout legitimaci dárce krve. Při odběru si poté vyzvedněte a vyplňte speciální kartičku pro fanoušky HC Olomouc a vhoďte ji do připraveného boxu, čímž se zapojíte do slosování o zajímavé ceny.

Všem fanouškům, kteří se do projektu zapojí, předem děkujeme.