Akreditace pro celou sezonu
Žádost o akreditaci pro celou sezonu
Jméno:  
Příjmení:  
Fotka:  (max. 2.5 MB)
Telefon:  
E-mail:  
Publikační zkratka:  
Typ akreditace:    píšící
 rozhlas
 foto
 TV (vlastním akreditaci TV přenosy od BPA)
akreditaci pro TV vyřizuje společnost BPA
 jiná
Jiná akreditace:  
 
Název:  
Webová stránka:  
Telefon:  
E-mail:  
Působnost:    celá ČR
 kraj
 okres
 jiná
Jiná působnost:  

Pravidla akreditace HC Olomouc pro sezónu 2022/2023

 1. Na všechny zápasy Tipsport extraligy, včetně utkání Generali Česká play-off a přátelská utkání bude umožněn vstup pouze akreditovaným novinářům.
 2. Žádost o akreditaci se podává pouze prostřednictvím výše uvedeného formuláře. V případě žádosti na konkrétní zápas musí být tato žádost odeslána nejpozději do 12:00 v den utkání, na které je o akreditaci požádáno.
 3. Potvrzení o udělení akreditace, resp. o jejím neudělení bude zasláno na e-mail uvedený ve formuláři.
 4. V rámci jedné redakce je možné požádat nejvýše o dvě akreditace. V případě individuální domluvy lze tento počet navýšit.
 5. Akreditace pro TV vydává výhradně BPA sport marketing a. s.
 6. Akreditovaní novináři s akreditací typu PRESS A mají nárok na místo na tribuně v sektoru B1, řada 14.
 7. Akreditovaní fotografové mají právo využít míst k focení kolem ledové plochy k tomu určených. Přístup do prostoru mezi střídačky není možný.
 8. Všichni akreditovaní fotografové jsou povinni nosit vesty, které obdrží při vstupu na stadion.
 9. MIX zóna pro rozhovory s domácími hráči je v PRESS centru, s hostujícími před tabulí extraligových partnerů v chodbě za trestnými lavicemi.
 10. Akreditované osoby jsou povinny se v prostorách zimního stadionu řídit pokyny pořadatelů a oprávněných pracovníků klubu HC Olomouc.
 11. Akreditace není převoditelná na další osobu. Platí pouze pro osobu, které byla udělena.
 12. Klub si vyhrazuje právo akreditované osobě akreditaci zrušit, jestliže dojde ze strany akreditované osoby k porušení pravidel akreditace, případně pokud budou zavedena opatření omezující/neumožňující akreditaci zástupců médií.
 13. Klub si vyhrazuje právo neudělit akreditaci.
 14. Vchod na zimní stadion je pro akreditované osoby vedle vrátnice zimního stadionu. Vstup je označen nápisem "PRESS".
 15. Klub si vyhrazuje právo v průběhu sezóny 2022/2023 změnit Pravidla akreditace HC Olomouc pro sezónu 2022/2023.
souhlasím s podmínkami

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti HC Olomouc, s.r.o., se sídlem Hynaisova 9a, Olomouc, IČ: 258 491 23, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21840 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Fotografie

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a fotografii je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem vytvoření akreditace na domácí zápasy HC Olomouc v sezóně 2021/2022 a komunikace zástupců HC Olomouc s médii. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti HC Olomouc, s.r.o.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
souhlasím s podmínkami GDPR