nominace na zápas pro kategorii - Z6

Mistrovské utkání s Třebíčí 9. 3.

Rychlý, Vévoda - Nemrava, Konečný, Zimovčák, Petřeková, Hebar, Feher, Oláh, Řípa, Sekanina, Gronych

Mistrovské utkání v Brně na Warrioru 3. 3.

Rychlý, Vévoda - Navrátil, Přidal, Zimovčák, Konečný, Nemrava, Izáková, Hebar, Feher, Špunar, Řípa, Sekanina, Gronych, Oláh, Pekař, Mlčoch, Petřeková

Mistrovské utkání s Technikou Brno 16. 2.

Rychlý - Navrátil, Přidal, Zimovčák, Konečný, Nemrava, Hebar, Feher, Špunar, Řípa, Sekanina, Mlčoch, Oláh, Gronych

Mistrovské utkání ve Zlíně 9. 2.

Vévoda, Rychlý - Navrátil, Přidal, Zimovčák, Konečný, Hebar, Fehér, Špunar, Petřeková, Sekanina, Mlčoch, Pekař

Mistrovské utkání s Kroměříží 3. 2.

Žbánek, Vévoda - Oláh, Izáková, Konečný, Zimovčák, Nemrava, Hebar, Pekař, Navrátil, Feher, Sekanina, Řípa, Gronych, Petřeková, Špunar

Mistrovské utkání s Kometou 2. 2.

Žbánek, Vévoda - Oláh, Izáková, Konečný, Zimovčák, Nemrava, Hebar, Pekař, Navrátil, Feher, Sekanina, Řípa, Gronych, Petřeková, Špunar

Mistrovské utkání v Přerově 20. 1.

Rychlý, Vévoda - Hebar, Pekař, Feher, Zimovčák, Gronych, Nemrava, Sekanina, Navrátil, Oláh, Izáková, Přidal, Mlčoch, Špunar, Petřeková, Konečný

Mistrovské utkání v Třebíči 19. 1.

Rychlý, Vévoda - Hebar, Pekař, Feher, Zimovčák, Gronych, Nemrava, Sekanina, Navrátil, Oláh, Izáková, Přidal, Mlčoch, Špunar, Petřeková, Konečný

Mistrovské utkání s Warriorem 12. 1.

Rychlý, Vévoda - Nemrava, Izáková, Přidal, Zimovčák, Konečný, Navrátil, Pekař, Hebar, Feher, Řípa, Sekanina, Oláh, Gronych, Petřeková, Mlčoch

Mistrovské utkání v Brně na Kometě 10. 1.

Rychlý, Vévoda - Nemrava, Izáková, Přidal, Zimovčák, Konečný, Navrátil, Pekař, Hebar, Feher, Řípa, Sekanina, Oláh, Gronych, Petřeková, Mlčoch

Mistrovské utkání s Technikou Brno 6. 1.

Rychlý, Vévoda - Izáková, Přidal, Pekař, Konečný, Zimovčák, Nemrava, Hebar, Feher, Špunar, Řípa, Sekanina, Oláh, Navrátil, Petřeková, Mlčoch, Gronych

Mistrovské utkání v Brně na Technice 5. 1.

Rychlý, Vévoda - Izáková, Přidal, Pekař, Konečný, Zimovčák, Nemrava, Hebar, Feher, Špunar, Řípa, Sekanina, Oláh, Navrátil, Petřeková, Mlčoch, Gronych

Mistrovské utkání v Kroměříži 15. 12.

Rychlý, Vévoda - Izáková, Přidal, Pekař, Konečný, Hebar, Feher, Špunar, Řípa, Sekanina, Oláh, Navrátil, Petřeková, Mlčoch

Mistrovské utkání se Zlínem 13. 12.

Rychlý, Vévoda - Nemrava, Přidal, Hebar, Pekař, Feher, Zimovčák, Izáková, Řípa, Špunar, Sekanina, Konečný, Petřeková, Oláh, Mlčoch, Romanovský

Mistrovské utkání s Přerovem 1. 12.

Vévoda, Rychlý - Nemrava, Zimovčák, Přidal, Izáková, Konečný, Feher, Hebar, Pekař, Řípa, Sekanina, Navrátil, Špunar, Petřeková, Mlčoch

Mistrovské utkání s Třebíčí 25. 11.

Rychlý, Vévoda - Nemrava, Přidal, Zimovčák, Konečný, Izáková, Řípa, Sekanina, Hebar, Navrátil, Špunar, Gronych, Petřeková, Mlčoch

Mistrovské utkání na Warrioru 11. 11.

Rychlý, Vévoda - Zimovčák, Přidal, Izáková, Konečný, Hebar, Špunar, Řípa, Sekanina, Oláh, Mlčoch, Petřeková, Gronych, Nemrava, Navrátil

Mistrovské utkání ve Zlíně 3. 11.

Rychlý, Vévoda - Nemrava, Sekanina, Zimovčák, Izáková, Řípa, Konečný, Přidal, Navrátil, Hebar, Špunar, Feher, Oláh, Mlčoch, Petřeková, Gronych

Mistrovské utkání s Kroměříží 4. 11.

Rychlý, Vévoda - Nemrava, Sekanina, Zimovčák, Izáková, Řípa, Konečný, Přidal, Navrátil, Hebar, Špunar, Feher, Oláh, Mlčoch, Petřeková, Gronych, Pekař

Mistrovské utkání s Kometou 20. 10.

Rychlý, Vévoda - Izáková, Sekanina, Zimovčák, Nemrava, Konečný, Navrátil, Přidal, Špunar, Řípa, Oláh, Mlčoch, Petřeková, Gronych

Mistrovské utkání v Přerově 14. 10.

Rychlý, Vévoda - Izáková, Navrátil, Zimovčák, Nemrava, Hebar, Sekanina, Řípa, Špunar, Přidal, Petřeková, Mlčoch, Oláh, Gronych

DTS 10. 10. v Třinci

Žbánek - Feher, Pekař, Řípa, Sekanina, Navrátil, Hebar, Přidal, Špunar, Zimovčák, Nemrava, Izáková, tým bude doplněn o 2 hostující hráče

Mistrovské utkání v Třebíči 7. 10.

Rychlý, Vévoda - Pekař, Feher, Hebar, Gronych, Izáková, Petřeková, Přidal, Špunar, Nemrava, Zimovčák, Sekanina, Řípa, Mlčoch, Navrátil

Mistrovské utkání proti Warrioru Brno 30. 9.

Žbánek, Rychlý - Zimovčák, Nemrava, Izáková, Feher, Špunar, Řípa, Navrátil, Petřeková, Hebar, Pekař, Gronych, Oláh, Sekanina, Mlčoch

Mistrovské utkání na Technice Brno 28. 9.

Rychlý - Zimovčák, Nemrava, Izáková, Feher, Špunar, Řípa, Navrátil, Petřeková, Hebar, Pekař, Gronych, Oláh

Mistrovské utkání proti Zlínu 21. 9.

Vévoda, Rychlý - Zimovčák, Izáková, Přidal, Nemrava, Oláh, Řípa, Sekanina, Navrátil, Hebar, Špunar, Gronych, Petřeková, Mlčoch

Mistrovské utkání v Kroměříži 15. 9.

Rychlý, Vévoda - Zimovčák, Navrátil, Pekař, Izáková, Oláh, Sekanina, Řípa, Přidal, Hebar, Špunar, Konečný, Petřeková, Mlčoch

DTS 1. 9. v Olomouci

Žbánek, Vévoda - Izáková, Nemrava, Zimovčák, Pekař, Navrátil, Sekanina, Řípa, Feher, Hebar, Špunar, Gronych, Oláh, Vymětal

Přátelské utkání se Šumperkem 13. 8.

Rychlý, Žbánek - Gronych, Pekař, Izáková, Konečný, Hebar, Mlčoch, Navrátil, Nemrava, Oláh, Přidal, Špunar, Feher, Zimovčák, Sekanina, Petřeková

Přátelské utkání ve Zlíně 10. 8.

Žbánek, Rychlý - Gronych, Pekař, Izáková, Hebar, Mlčoch, Navrátil, Nemrava, Špunar, Feher, Zimovčák, Sekanina, Petřeková, Romanovský, Vymětal, Sedláček