S myšlenkou spolupráce univerzity a klubů přišel student fakulty tělesné kultury, Michal Zbraněk. „Zadáním zápočtového požadavku tehdy bylo vypracovat PR projekt. Inspiroval jsem se ve Velké Británii, kde podobná spolupráce univerzit a fotbalových klubů existuje. Napadlo mě tedy udělat něco podobného v Olomouci,“ vysvětlit svůj původní nápad.

Po vzoru anglického příkladu nejdříve oslovil fotbalový klub SK Sigma Olomouc. Brzy se však projekt rozrostl a do spolupráce byly zapojeny i další místní kluby, konkrétně HC Olomouc, VK UP Olomouc, DHK Zora Olomouc a Golf Resort Olomouc.

„Cílem projektu je prolnout akademické prostředí s aktivitami města, propojit obyvatele a studenty, podpořit sportovní kluby a zároveň nabídnout studentům co nejširší možnost vyžití. V Olomouci by mělo platit, že z přítomnosti univerzity profitují všechny strany a že mezi univerzitou a městem neexistují žádné bariéry,“ řekl Petr Bilík, prorektor UP po vnější vztahy.

Základními body unikátní kooperace jsou marketingová spolupráce, studijní stáže studentů, sdílení sportovního i laboratorního zázemí zapojených subjektů a vzdělávání formou besed a předávání vědeckých poznatků.

„Takto nastavená spolupráce může pomoci nejen k rozvoji klubů a univerzity samotné, ale zároveň je předpokladem pro zvýšení povědomí o soudržnosti našeho města,“ dodal Michal Zbraněk. Právě proto se na projektu organizačně podílí i statutární město Olomouc, které všemožné aktivity spojené se sportem dlouhodobě podporuje, a to jak na profesionální, tak i rekreační úrovni.

Projekt propojuje zmíněné organizace na několika úrovních. Marketingová spolupráce zajistí, že studenti Univerzity Palackého budou lépe informování o sportovním dění ve městě skrze sociální sítě, webové stránky či e-mailové newslettery. Prostor dostane projekt i v univerzitním časopise Žurnál, či na stránkách ESN UP Olomouc, což je organizace pro zahraniční studenty, kteří jsou v Olomouci například v rámci Erasmu.

Studentům Univerzity Palackého také budou nabídnuty sportovní stáže ve zmíněných klubech, a to například v oblasti trenérství, fyzioterapie, marketingu či organizace sportovních aktivit. Sportovci se mohou zapojit v rámci studijního programu Duální kariéra, který jim umožňuje vzdělávání sportovců během jejich aktivní kariéry. Pro trenéry a zaměstnance klubů ze širokého okolí jsou pak určeny odborné besedy.

„Projekt Univerzita pro sport nás opravdu zaujal. Zapojení studentů v rámci praxe je zajímavou příležitostí nejen pro ně, ale samozřejmě také pro náš klub. Velmi oceňujeme propojení komunikačních kanálů a možnost přímo oslovit potenciální fanoušky z řad studentů. Věříme, že spolupráce bude navzájem prospěšná,“ ocenila nápad marketingová manažerka Zuzana Němcová.