Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY HC OLOMOUC s.r.o.

PRO PRODEJ PERMANENTNÍCH A JEDNOTLIVÝCH VSTUPENEK

NA SEZÓNU 2023/2024

Společnost HC OLOMOUC s.r.o., IČO: 25849123, se sídlem v Hynaisova 1091/9a, Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 21840 (dále „HC Olomouc“)uzavírá kupní smlouvy, tj. prodává kupujícím permanentní vstupenky a jednotlivé vstupenky na sezónu 2023/2024 za následujících podmínek:

 • Druhy vstupenek:
  • Permanentní vstupenka na základní část sezóny 2023/2024 (varianta SILVER) – platí na 26 domácích utkání Tipsport extraligy ledního hokeje hraných na olomouckém Zimním stadionu v sezóně 2023/2024 (dále „permanentní vstupenka ZČ pro sezónu 2023/2024“);
  • Permanentní vstupenka pro celou sezónu 2023/2024 (varianta GOLD) – platí na 26 domácích utkání Tipsport extraligy ledního hokeje hraných na olomouckém Zimním stadionu v sezóně 2023/2024, na všechna utkání hraná v nadstavbové části sezóny a všechna přípravná domácí utkání hraná na olomouckém Zimním stadionu před sezónou 2023/2024 i v jejím průběhu (dále „permanentní vstupenka celosezónní 2023/2024“);
  • Permanentní vstupenka PREMIUM pro celou sezónu 2023/2024 (varianta PREMIUM) – platí na 26 domácích utkání Tipsport extraligy ledního hokeje hraných na olomouckém Zimním stadionu v sezóně 2023/2024, na všechna utkání hraná v nadstavbové části sezóny a všechna přípravná domácí utkání hraná na olomouckém Zimním stadionu před sezónou 2023/2024 i v jejím průběhu (dále „PREMIUM 2023/2024“);
  • jednotlivá vstupenka na domácí utkání přípravné, základní nebo nadstavbové části Tipsport extraligy ledního hokeje hrané na olomouckém Zimním stadionu v sezóně 2023/2024 (dále „jednotlivá vstupenka“).
 • Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě pozdějšího začátku sezóny 2023/2024, jejího přerušení, zrušení či obdobné skutečnosti, kvůli které nebude objektivně možný vstup kupujícího na předplacená utkání, si HC Olomouc vyhrazuje právo, že počet vstupů odpovídající počtu utkání, na která nebylo možné kupujícího vpustit v sezóně 2023/2024, může přesunut do následující sezóny 2024/2025, přičemž permanentní vstupenka pro sezónu 2023/2024 bude moci být využita na příslušný počet prvních po sobě jdoucích domácích utkání počínaje zahájením nové sezóny. Kupujícímu tak nevznikne právo na vrácení poměrné části ceny permanentní vstupenky.
 • Stávající majitelé permanentních vstupenek na celou sezónu nebo permanentních vstupenek zakoupených na základní část utkání Tipsport extraligy na sezónu 2022/2023 („stávající majitelé“) mají přednostní právo na koupi permanentních vstupenek na zápasy Tipsport extraligy na následující sezónu 2023/2024. Přednostní právo mohou uplatnit od 1. června do 20. června 2023, a to předložením permanentní vstupenky na sezónu 2022/2023 ve vypsaných prodejních termínech v kamenné prodejně fanshopu, kde bude probíhat oficiální předprodej na sezónu 2023/2024, souhlasem se zpracováním osobních údajů a zaplacením ceny zvolené permanentní vstupenky.
 • Při koupi permanentní vstupenky na sezónu 2023/2024 je nutné poskytnout následující údaje: jméno a příjmení, telefon majitele a e-mailovou adresu. V případě varianty PREMIUM 2023/2024 je nutné uvést ještě adresu trvalého bydliště.
 • Stávající majitelé jsou povinni při koupi permanentní vstupenky na sezónu 2023/2024 aktualizovat a případně doplnit údaje uvedené v bodě 4. těchto podmínek.
 • Poskytnutí výše uvedených údajů majitelů permanentních vstupenek je nezbytné pro identifikaci řádného majitele v případě výměny či ztráty permanentní vstupenky a předejití zneužití permanentní vstupenky. Na e-mailovou adresu budou zasílána významná klubová a marketingová oznámení. V případě varianty PREMIUM 2023/2024 je adresa trvalého bydliště nutná ke generování daňového dokladu za prodej daného typu permanentní vstupenky.
 • Pořízením permanentní vstupenky na sezónu 2023/2024 kupující souhlasí s návštěvním řádem Zimního stadionu v Olomouci zveřejněným na webových stránkách společnosti HC Olomouc, tj. na www.hc-olomouc.cz.
 • Majitel permanentní vstupenky na základní část sezóny 2023/2024 má předkupní právo na koupi jedné jednotlivé vstupenky na každé domácí utkání v nadstavbové části Tipsport extraligy 2023/2024 („nadstavbová část“), a to na stejné sedadlo či místo na stání, na které má permanentní vstupenku pro sezónu 2023/2024.
 • HC Olomouc si vyhrazuje právo provést jednostranně změnu podmínek prodeje permanentních vstupenek i jednotlivých vstupenek, podmínek konání utkání (časových, místních, atd), návštěvního řádu a/nebo těchto obchodních podmínek. Tyto dokumenty jsou dostupné a všechny změny budou kupujícím oznámeny uveřejněním na webových stránkách společnosti HC Olomouc, tj. na www.hc-olomouc.cz.
 • Zaplacením ceny jakékoli jednotlivé vstupenky, či permanentní vstupenky kupující uzavírá se společností HC Olomouc kupní smlouvu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, a současně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s návštěvním řádem, že s nimi souhlasí a bude je dodržovat, a současně že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které společnosti HC Olomouc poskytne, společností HC Olomouc nebo jí určenou osobou.Kupující bere na vědomí zúčtovací služby v rámci zakoupení vstupenky on-line jsou prováděny společností ENIGOO s.r.o., Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice.
 • Zaplacená cena jednotlivé vstupenky, či permanentní vstupenky se nevrací, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak. Zakoupená jednotlivá vstupenka či permanentní vstupenka se nevyměňuje.
 • Kupující bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku není oprávněn od kupní smlouvy uzavřené dle této smlouvy odstoupit.
 • Pro případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, které nebudou vyřešeny smírnou cestou, má spotřebitel právo se obrátit na subjekt zajišťující mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro daný typ poskytované služby Česká obchodní, Štěpánská 44/796, 110 00 Praha 1, tel. +420 296 366 360).
 • HC Olomouc, je jako správce osobních údajů (osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo, či nepřímo identifikovat) povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Zpracovatelem osobních údajů je společnost ENIGOO s.r.o., Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice, email: info@enigoo.cz, Tel: +420 461 100 936, www.enigoo.cz.

V Olomouci dne 30. května 2023