GDPR pro novináře

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti HC Olomouc, s.r.o., se sídlem Hynaisova 9a, Olomouc, IČ: 258 491 23, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21840 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • E-mail
  • Fotografii

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a fotografii je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytvoření akreditace na domácí zápasy HC Olomouc v sezóně 2023/2024 a komunikace se zástupci HC Olomouc. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu od poskytnutí souhlasu do jeho odvolání.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti HC Olomouc, s.r.o.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.